De groote stooringe (Roeselare)

De groote stooringe (Roeselare)
Tijdstip
Driejaarlijks in september
Locatie
Roeselare
Algemene info

Sinds 2001 organiseert men in Roeselare 'De groote stooringe’. De groote stooringe is een driejaarlijks straat- en circusfestival en zet de stad enkele dagen op stelten.

De naam van het feest verwijst naar de opstand van de leerlingen van het Klein Seminarie onder leiding van dichter en Vlaams voorvechter Albrecht Rodenbach. De studentenopstand op 28 juli 1875 was gericht tegen het gebruik van het Frans in het onderwijs in Vlaanderen. Door Vlaamsgezinde leraars zoals Hugo Verriest, Gustaaf Flamen, e.a. waren de studenten al op jonge leeftijd geïnspireerd door de werken van Guido Gezelle en andere Vlaamsgezinde schrijvers en kunstenaars. In een als maar meer verfransend Vlaanderen schreef Rodenbach zijn lied “De Blauwvoet”. Ondanks het verbod van de superior van Vlaamse liederen te zingen op school, was het lied erg populair in het Klein Seminarie en in juli 1875 lieten de studenten onder leiding van Rodenbach en Julius De Vos De Groote Stooringe uitbreken.

Organiserende vereniging
Cultuurcentrum De Spil
Website van de vereniging
http://www.degrootestooringe.be
Andere activiteiten van de vereniging
Voor de tussenliggende jaren legt het stadsbestuur van Roeselare de bal in het kamp van de inwoners om de stad cultureel te storen. Een deelgemeente of wijk(en) wordt uitgedaagd om zelf een groot artistiek en cultureel feest te organiseren. Het is de bedoeling dat hierbij iedereen wordt gemobiliseerd, zowel de plaatselijke verenigingen, elk individu, scholen, middenstanders…
Contactgegevens
Cornelis Dirk (Directie)
H. Spilleboutdreef 1
8800 Roeselare
Telefoon: 051 265 700