Sint-Maartensstoet en -vuur (Niel-bij-AS)

Sint-Maartensstoet en -vuur (Niel-bij-AS)
Tijdstip
Weekend voor of na 11 november
Locatie
Niel-bij-AS
Algemene info

Ook in Niel-Bij-As is het de traditie dat Sint-Maarten jaarlijks gevierd wordt. Het gebeurt met een sint-maartensstoet en een sint-maartensvuur. De organisatie is in handen van de Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As. De stoet wordt 's avonds georganiseerd. Het heeft als begin- en eindpunt de schutterslokalen van de vereniging en trekt door het dorp. Vooraan in de optocht lopen een aantal trommelaars. Met het trommelen worden de buurtbewoners opgeroepen om deel te nemen aan de viering. Het is bovendien een traditie dat de buurtbewoners de mensen in de stoet iets te drinken aanbieden.Heel wat mensen zetten tijdens de stoet een brandende lampion of een uitgeholde pompoen aan de voordeur. De stoet dient daarenboven als een ophaaldienst. De buurtbewoners kunnen immers een flesje jenever of een 'mutsaard', dat is een dialectwoord voor takkenbos, meegeven. Nadat de stoet is ontbonden wordt het sint-maartensvuur ontstoken. De bedoeling is dat de schutters samen met de buurtbewoners, de drank meester maken.

In deze regio is het vieren van Sint-Maarten een echt lichtfeest. De lampionnen en het sint-maartensvuur maakt daar deel van uit. Op andere plaatsen in Vlaanderen is het vuur minder opvallend aanwezig in de viering. In Oost- en West-Vlaanderen is Sint-Maarten in de eerste plaats een kinderfeest. Sint-Maarten heeft er vaak veel gelijkenissen met Sinterklaas. Op andere plaatsen worden er door kinderen bedelliedjes gezongen.

Organiserende vereniging
Schutterij St-Martinus Niel-bij-As
Werking van de vereniging
In 1627 al bestond er in Niel-bij-As een schuttersverenging. De vereniging droeg wel een andere naam. De vereniging is in het bezit van een zilveren plaat met koningsvogel waarop staat: "Schutterij Heide Bloem ontstaan 1627". De naamsverandering werd wellicht in 1726 doorgevoerd, toen Niel-bij-As een zelfstandige parochie werd.
Momenteel telt de schutterij een 70-tal leden. Ongeveer 40 leden zijn actief in de vereniging en dragen een uniform.
Website van de vereniging
http://www.schutterijnielbijas.be
Andere activiteiten van de vereniging
De schutterij organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, waaraan zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen. Voor de niet-leden wordt o.a. een schietwedstrijd en de sint-maartenstoet georganiseerd. Niet-leden kunnen jaarlijks deelnemen aan het koningsschieten voor niet-leden.
Contactgegevens
Peter Berger (Secretaris)
Telefoon: 086 35 19 78