Sint-Maartensstoet en -vuur (Herk-de-Stad)

Tijdstip
11 november
Locatie
Herk-de-Stad
Algemene info

Sint-Maarten is de patroonheilige van Herk-de-Stad. De naamdag van de heilige wordt jaarlijks gevierd op 11 november. Herk-de-Stad laat deze dag niet aan zich voorbij gaan en ze organiseren dan ook Sint-Maartensstoet en -vuur in de gemeente. De Herkse kinderen trekken in de stoet met een uitgeholde biet met een kaarsje in rond. Ze zingen daarbij  'Sinte-Matte-Krikske-Vuur'. In Herk-de-Stad worden zure kersen ook krikken genoemd en de likeur bevat een beetje 'vuur'. Het drankje verwijst dus naar het Sint-Maartensvuur, maar ook naar de fruitteelt in de streek. De kindjes zingen, de ouders drinken gezellig een "Krikske Vuur". Na de stoet is er een Sint-Maartensvuur, worden er pannenkoeken geserveerd en kan er worden genoten van een vuurwerk.

Het liedje die de kinderen zingen is:
Sinte Maarten krikske vuur,
leg de pannenkoeken op het vuur.
(refrein voor elke strofe gezongen)

I. W’hebben al zo lang gelopen,
Nergens gaan de deuren open.
Sint Maarten, heil’ge man.
Geef ons een pannekoek uit de pan.

II. Heden zullen wij gedenken.
Hoe g’uw arme man woudt schenken
Uwe mantel, heil’ge man.
Geef ons een pannekoek uit de pan.

III. T’avond gaan de vuren branden
Zo was’t altijd hier te lande,
Sint Maarten, heil’ge man.
Geef ons een pannekoek uit de pan.

VI. Heel de nacht blijft’ feest nog duren
Rond de vele maartens vuren.

Sint Maarten, heil’ge man.
Geef ons een pannekoek uit de pan.

Organiserende vereniging
Jeugddienst
Contactgegevens
Vonaeken Axel
Ridderstraat 6
3540 Herk-de-Stad