Sint-Odradaprocessie (Balen)

Sint-Odradaprocessie (Balen)
Tijdstip
Derde zondag van juli
Locatie
Balen
Algemene info

Odrada was een adellijk meisje dat in de 8ste eeuw geboren werd in Scheps bij Balen aan de Nete. Odrada was vroom en wilde haar leven geheel aan God toewijden. Iedereen werd er vriendelijk ontvangen en geholpen: armen, zwervers, reizigers, pelgrims. Odrada hield zich bezig met bidden en liefdadigheid. Toen na de dood van haar moeder een stiefmoeder in huis kwam, ontstonden tussen haar en Odrada heel wat problemen. Zo was er elk jaar een bedevaart naar de kerk van Millegem. Maar ze mocht er niet heen, de paarden werden door haar ouders gebruikt, behalve wanneer ze een wild paard kon temmen. Met een houten kruis en een lindetak als zweep kon ze een sneeuwwit paard temmen en arriveerde voor haar ouders in Millegem. Daar schoot de lindetak wortel en ontstond een bron met helder water die velen deed genezen. Odrada was ziekelijk en stierf op jonge leeftijd. Ze werd na haar dood, op haar eigen vraag, opgebaard in een holle boomstam, de stam werd voortgetrokken door een ossenspan. Op de plek waar de ossen halt hielden, wenste zij begraven te worden. Pas in het Nederlandse Alem aan de Maas stonden de ossen stil. Haar vader liet er voor haar een basiliek bouwen. 

Relieken van Sint-Odrada worden bewaard in de kerk van Balen en er werd een boskapel in Sheps opgericht ter ere van de heilige. Jaarlijks op de derde zondag van juli gaat er een paardenprocessie van Balen naar het kleine bedevaartsoord. Daar wordt er een viering opgedragen en worden de paarden na de dienst gezegend.

Organiserende vereniging
Sint-Andriesparochie Balen
Publicaties van de vereniging
Op www.studiumgeneralevzw.be zijn 2 publicaties over de processie te vinden:
- Mertens en Jansen: “De H. Odrada van balen – Verzameling van alle publicaties”
- Mertens: “De H. Odrada van Balen – Historiek van haar leven en verering”
Contactgegevens
Brasseur Michel (E.H.)
Markt 4
2400 Mol
Telefoon: 014 31 20 59