Sint-Maartensvuur (Kaulille (Bocholt))

Sint-Maartensvuur (Kaulille (Bocholt))
Tijdstip
10 november
Locatie
Kaulille (Bocholt)
Algemene info

Sint-Maarten wordt in Kaulille traditioneel op de vooravond van 11 november gevierd. Net zoals in andere gemeenten in de regio gaat dit gepaard met het branden van een sint-maartensvuur. Het vieren van Sint-Maarten is van oudsher een lichtfeest. Deze periode betekende immers het begin van de winter. Het vee werd uit de weiden geleid en de pacht werd uitbetaald. Het was dan ook de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken als een vreugdevol volksgebeuren. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours. Hij was een ex-soldaat van het Romeinse leger en werd later bisschop. Hij leefde in de vierde eeuw. Na zijn heiligverklaring werd hij de patroonheilige van o.a. de armen en de bedelaars, de wijnbouwers en de kinderen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen wordt Sint-Maarten gevierd als kinderheilige, meestal lijken de sint-maartensgebruiken dan op de sinterklaastradities.

Het branden van de sint-maartensvuren werd in Kaulille gedaan tot aan het begin van de 20ste eeuw. Het gebruik was daarna een stille dood gestorven. In 1994, echter, werd het gebruik succesvol geherintroduceerd door de toeristische dienst van Bocholt. De jeugdvereniging KLJ heeft ondertussen de organisatie ervan overgenomen. Vandaag wordt er voor de kinderen een lampionnentocht georganiseerd. Daarna wordt het het sint-maartensvuur aangestoken.

Organiserende vereniging
KLJ Kaulille - Werkgroep Sint-Maartensvuur
Contactgegevens
Jef Gorssen