Historische Maria processie en Lichtprocessie (Lubbeek)

Tijdstip
Eerste zondag van juni
Locatie
Lubbeek
Algemene info

Op de eerste zondag van juni is er te Lubbeek de Historische Maria processie. Tijdens deze processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek van de kapel in de binkomstraat naar de Sint-Martinuskerk gebracht. Deze traditie luidt het begin van het octaaf in en heeft haar oorsprong in het begin van de negentiende eeuw. Op 3 juni 1816 werd immers het Mariabeeld onder grote publieke belangstelling overgebracht van de pastorie naar de Sint-Martinuskerk omdat de kapel werd afgebroken. Na de inzegening van de nieuwe (huidige) kapel in 1891 werd het beeld teruggebracht. In de Historische Maria processie wordt het verhaal rond de stichting van de kapel uitgebeeld, met onder andere ridders, jonkvrouwen, een heraut, Romeinse soldaten en paarden. Tijdens het octaaf, een periode van acht dagen kerkelijke feesten, verblijft het beeld in de parochiekerk waar het vrij te bezichtigen is. Tijdens deze periode worden verschillende bedevaarten georganiseerd naar de kerk vanuit andere parochies. Op de zondag na de Historische Maria processie wordt het octaaf afgesloten met een lichtprocessie. Begeleid door processiegangers met kaarsen, wordt het beeld dan teruggebracht naar de vertrouwde plaats in de kapel.

Contactgegevens
Coeckelberghs Gaston
Dorpskring 16b
3210 Lubbeek
Telefoon: 016 63 36 06