Sacramentsprocessie (Eizeringen (Lennik))

Tijdstip
Sacramentszondag
Locatie
Eizeringen (Lennik)
Algemene info

Op sacramentszondag trekt er jaarlijks een sacramentsprocessie door Eizeringen. Eerst is er een eucharistieviering, waarna de processie vertrekt. Voorop lopen de misdienaars met het processiekruis en de fanfare. Daarna volgen er groepen met het beeld van Sint-Ursula, patroonheilige van de parochie, en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Enkele oude processievaandels en de vlaggen van de verschillende verenigingen kleuren het geheel. De processie houdt even halt aan de Lourdesgrot, waarna ze terug richting kerk trekt. Hier heeft er nog een zegening met het Heilig Sacrament plaats.

Contactgegevens
Vermeir Luc (federatiepastoor)
Dorp 13
1750 Sint-Martens-Lennik
Telefoon: 025 32 28 88