Antwerps volkscafeplan

Op verkenning langs 20 Antwerpse volkscafés is een volkscaféplan dat een staalkaart toont van de volkscafés die Antwerpen vandaag de dag nog telt. Met dit plan, dat een onderdeel is van het initiatief Hart voor Volkscafés, brengt LECA de volkscafés als bijzonder onderdeel van ons erfgoed dus opnieuw onder de aandacht van het grote publiek. Elk café op het plan toont duidelijk aan dat een volkscafé veel meer te bieden heeft dan een interieur dat alledaagse charme uitstraalt: iedereen – van stamgast en lokale vereniging tot toevallige passant – is er altijd welkom. Net de combinatie van erfgoedelementen en de sociale ontmoetings-functie, maakt de volkscafés zo uniek. Wie met het plan in de hand voor het eerst een voet in één van de representatieve volkscafés binnenzet, zal dan ook meteen begrijpen waarom LECA wil voorkomen dat deze cafés de deuren sluiten. Het nieuwe volkscaféplan maakt bovendien ook duidelijk dat dat nu dringender is dan ooit: tussen het voorbereidende werk en het uitbrengen van het plan ging café De Kat, nummer 8 op het plan, immers dicht. Het pand staat momenteel te huur. Als niet tijdig een overnemer gevonden wordt, dreigt hier alweer een bijzonder onderdeel van ons erfgoed voorgoed te verdwijnen. Het volkscaféplan wordt gratis verspreid via de Dienst Toerisme van Antwerpen of via de volkscafés die op het plan vermeld worden.