Verslagboek 'Processies met een Mariabeeld'

In 2012 bestendigde LECA de resultaten van het onderzoeksluik van het traject Maria door Vlaanderen Gedragen (2007) door het bestaande partnerschap met Maria door Vlaanderen Gedragen vzw verder uit te bouwen. LECA onderzocht daartoe met welke problemen en uitdagingen organisatoren van processies met een Mariabeeld te kampen hebben. Dat gebeurde zowel op een kwantitatieve (telefonische enquête) als een kwalitatieve (rondetafel) manier. De resultaten van beide sporen werden gebundeld in een verslagboek, met als achterliggend idee samen met de gemeenschappen verdere acties te ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van een processie met een Mariabeeld. Eind 2012 breidde LECA het traject structureel uit door met KADOC en CRKC een stuurgroep op te richten en het traject uit te breidden naar processies en ommegangen in Vlaanderen.

Verslagboek 'Noden en Behoeften van organisatoren van een processie met Mariabeeld' (2012)