LECA geaccrediteerd door UNESCO

feestVan 28 september tot 2 oktober 2009 kwam het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed bijeen in Abu Dhabi. Dit comité heeft als taak de uitvoering van de UNESCO-conventie van 2003 en de daarbij horende operationele richtlijnen van juni 2008 te begeleiden. Het comité moet de door staten en andere actoren ingediende dossiers beoordelen, eventueel erkennen of projecten ondersteunen. Het Intergouvernementeel Comité besliste, na onderzoek door het Secretariaat van UNESCO, LECA te accrediteren door UNESCO.De beslissing werd in juli 2010 bekrachtigd en officieel geproclameerd door de Algemene Vergadering van lidstaten van de UNESCO-conventie (momenteel 104 landen) te Parijs. De belangrijkste functie van accreditatie, naast een officiële erkenning door de internationale wereldgemeenschap (in het bijzonder rond cultureel erfgoed), is dat door het UNESCO-secretariaat en het Comité een beroep kan worden gedaan op die organisaties om advies te verlenen over dossiers die werden ingediend. Dit gaat in de eerste plaats over de beoordeling van dossiers rond artikel 17 van de conventie, opname in de lijst van fenomenen die nood hebben aan bescherming of safeguarding, en vervolgens eventuele financiering of ondersteuning van het project in kwestie. Vooral het “safeguarding”plan, een strategisch stappenplan om immaterieel cultureel erfgoed te beschermen of te redden, moet daarbij beoordeeld worden door organisaties die niet gevestigd zijn in dezelfde staat.