Digitale bladerboekjes over reuzen in Antwerpen

Digitale bladerboekjes over reuzen in Antwerpen

In samenwerking met Ana Paklons, studente Culturele Studies (K.U.Leuven), verzamelde het MAS | Museum aan de Stroom documentatiemateriaal dat aanwezig is bij de reuzenorganisaties in Antwerpen. Ana Paklons ontwikkelde op basis van het verzamelde materiaal een reeks van digitale bladerboekjes die meer vertellen over het ontstaan van reuzen, het leven van reuzen, feesten en festival en het einde of een nieuw begin. Daaraan koppelde zij een presentatie die de verschillende Antwerpse reuzenorganisaties belicht.

Het opzet van deze digitale presentatie was om de Antwerpse reuzen en de reuzenorganisaties in de kijker te plaatsen. Zo kan het Antwerpse publiek (opnieuw) kennis maken met het reuzenerfgoed, de tradities die daarbij gepaard gaan en de mensen die erbij betrokken zijn.