Het Cultureel-Erfgoedoverleg

Het Cultureel-Erfgoedoverleg is een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die de ambitie heeft om, onafhankelijk van het steunpunt voor cultureel erfgoed en het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, een overkoepelende en belangenverdedigende rol te spelen binnen de cultureel-erfgoedsector en ten aanzien van de verschillende overheden, de Vlaamse overheid in het bijzonder.

Aan het overleg nemen volgende organisaties deel: Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB), Archiefbank Vlaanderen, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), Erfgoedcel Mechelen en Erfgoedcel Waasland als vertegenwoordiger van de erfgoedcellen, ETWIE - Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, Familiekunde Vlaanderen, Het Firmament, Forum voor erfgoedverenigingen, Heemkunde Vlaanderen, Huis van Alijn, ICOM Vlaanderen, LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, Resonant, Sportimonium, tapis plein, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Vlaamse Kunstcollectie (in naam van de drie partnermusea), Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD).

Volgende groepen en organisaties laten zich vertegenwoordigen: het interprovinciaal depotoverleg en het museumconsulentenoverleg.

Een waarnemer volgt de vergaderingen namens het Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV).

Lees meer