Studiedag Immaterieel cultureel erfgoed en dieren

Studiedag Immaterieel cultureel erfgoed en dieren

Vinkenzetten, schapen hoeden, valkerij, hanenzetten, paling peuren, garnaalvissen te paard, jaarmarkten, het fokken van Angorakonijnen … Er zijn talloze tradities in Vlaanderen waarin dieren een belangrijke rol spelen. Bij dit immaterieel erfgoed komt de kennis over dieren en hun relatie tot de mens in beeld. En tegelijk roepen deze voorbeelden ook specifieke vragen op: Welke organisatorische aspecten brengt het borgen van ICE-praktijken met dieren mee ? Welke ervaringen kunnen deze tradities delen en uitwisselen? Hoe spelen ze in op de geldende milieuwetgeving, dierenrechten, …? Welke relatie tussen mens en dier willen we respecteren binnen de omgang met immaterieel erfgoed en kunnen we hiervoor tot een ethische code komen?

De studiedag Immaterieel cultureel erfgoed en dieren. Samen naar een ethische code en praktijkuitwisseling? brengt dieren- en immaterieel-erfgoedliefhebbers op 20 september samen in het STAM in Gent voor een open dialoog en praktijkuitwisseling.

De aftrap wordt gegeven door Suskewiet, die een voorbeeldpraktijk ontwikkelen met hun immaterieel-erfgoedproject over de verhalen en tradities van de vinkensport. We trekken tijd uit voor een kennismaking in vogelvlucht van immaterieel erfgoedelementen met dieren uit heel Vlaanderen. En aansluitend is er ruimte voor het delen van praktijkervaringen in een diepgaander uitwisselingsgesprek. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek over dierenrechten en immaterieel erfgoed. Een gesprek dat graag de start wil markeren voor het samenwerken in de richting van een ethische code rond ICE en dieren.

Meer weten over immaterieel erfgoed waarin dieren centraal staan of meespelen? Ben je zelf betrokken bij een traditie en benieuwd hoe anderen hiermee omgaan? Mee nadenken over een ethische code? Vink alvast 20 september aan in je agenda!

Deze studiedag vindt plaats in het kader van het project Suskewiet en wordt georganiseerd door Stad Harelbeke i.s.m. het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag (LECA), Sportimonium en tapis plein - expertisecentrum erfgoedparticipatie.

Klik hier voor meer informatie