Foorreizigers richten werkgroep immaterieel erfgoed op

Foorreizigers richten werkgroep immaterieel erfgoed op

Om de kermiscultuur meer toekomstkansen te geven, zijn een aantal foorreizigers begonnen met het opstellen van een erfgoedzorgplan. Het initiatief komt van de vzw ‘De Verdediging der Belgische Foorreizigers VBF- DFB’. Ze wensen het kermiserfgoed te borgen en door te geven aan de volgende generaties. Om die reden hebben ze binnen de VBF de ‘Commissie voor het behoud van de kermis als immaterieel cultureel erfgoed’ opgericht. De bedoeling van deze werkgroep is om de zeer uitgebreide kermiscultuur in al haar aspecten (kermis vieren, beleving door bezoeker, sociale gebruiken, reiscultuur, oorsprong, oraal erfgoed, roerend erfgoed... ) te inventariseren en in kaart te brengen. Hiervoor werd intussen een samenwerking opgestart met expertisecentra zoals LECA, ETWIE en CAG. Ook o.a. kermisfans, kermisuitbaters, gemeenteverantwoordelijken die kermissen organiseren… zijn in de werkgroep vertegenwoordigd.

De kermiscultuur kan gezien worden als de rode draad van de feestcultuur. De kermis gaat vaak samen met plaatselijke processies, stoeten en evenementen. Bovendien introduceerde de kermis heel wat nieuwe media. Denk maar aan elektriciteit, fotografie, de verschillende fasen van het medium film (de reizende cinema, 3D-film, 360° film,…),… De kermis is haast het voorbeeld bij uitstek van een immaterieel erfgoedelement dat zich voortdurend weet aan te passen aan de veranderende maatschappij. Wil je meer weten over de geschiedenis en de tradities van de kermis? Klik dan door naar onze kermisfiche.