Inspirerende schoolwerking rond reuzen in Land van Rode

Inspirerende schoolwerking rond reuzen in Land van Rode

Kinderen uit het Land van Rode kijken voortaan met andere ogen naar de plaatselijke reuzen. Dankzij een lessenpakket van de Erfgoedspel Viersprong bouwden kinderen uit het derde leerjaar een vriendschapsband op met reuzen als Mondje Wollaert, De Muntenaar, Nonkel Miele, Tante Nitte en Margrietje. De kinderen ontvingen iedere maand een ‘brief van de reus’. Daarin vertelde hij zijn ontstaansgeschiedenis en gaf hij hen een opdracht. Zo vroeg hij bijvoorbeeld een reuzenlied voor hem te bedenken, hem na te maken in het klein of zijn ontstaansgeschiedenis na te spelen.  Aan het einde van de maand schreven de kinderen een brief terug, waarin ze rapporteerden over wat ze hadden gedaan. De leerkrachten kregen bij iedere opdracht een begeleidende lesbrief over een bepaald aspect van de reuzencultuur. De apotheose van het jaar was een bezoek van de kinderen aan ‘hun’ reus. Hopelijk kan dit voorbeeld andere reuzenverenigingen inspireren om hun reuzen dichter bij de schoolkinderen te brengen. Meer informatie over het lessenpakket vind je op de website van Erfgoedcel Viersprong Land van Rode.

Voor dit lessenpakket leverde LECA inhoudelijke informatie aan over de reuzencultuur.