Oproep Frans Olbrechtsprijs

Oproep Frans Olbrechtsprijs

Sedert 1969 stimuleert het Frans Olbrechtsgenootschap het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het brede veld van de volkscultuur, ter nagedachtenis van de bekende Vlaamse volkskundige en etnograaf Prof. Dr. Frans M. Olbrechts (1899-1958). Daartoe kent het prijzen toe aan waardevolle studies, waarvan het onderwerp vooraf door de kandidaat aan het Olbrechtsgenootschap werd voorgelegd. Na aanvaarding van de 'opdracht' heeft de kandidaat zeven jaar de tijd om haar/zijn studie af te werken. Bij een positief oordeel kent het genootschap een prijs toe van 2000 euro. Tijdens de oneven jaren kan een masterscriptie worden bekroond met het bedrag van 1000 euro. Aanvragen worden telkens ingediend voor 1 december. Het reglement van de wedstrijd vind je hier.