Vormingsreeks ICE

Vormingsreeks ICE

Ook voor dit najaar heeft Heemkunde Vlaanderen opnieuw een uitgebreid vormingsaanbod samengesteld. Een deel daarvan spitst zich specifiek toe op immaterieel cultureel erfgoed en wordt in samenwerking met tapis plein, LECA en de andere partners uit het ICE-netwerk aangeboden. In de praktijk betekent dat dat er de komende maanden in iedere provincie een tweedelige vorming op het programma staat. Tijdens de eerste sessie wordt actief gebrainstormd over hoe je specifieke (lokale) tradities levend kan houden en doorgeven. Sessie 2 is een praktijksessie aan de computer, die toont hoe je iets aan de databank op www.immaterieelerfgoed.be kan toevoegen. Er zijn vormingsavonden in Roeselare (10 oktober en 21 november 2013), Sint-Truiden (15 oktober en 26 november 2013), Geel (5 november en 10 december 2013), Beersel (5 december en 16 januari 2013) en Eeklo (9 januari en 20 februari 2014) gepland.

Inschrijven kan vanaf september via de website www.immaterieelerfgoed.be. Het aantal plaatsen is telkens beperkt; bij grote interesse wordt het aantal deelnemers per vereniging daarom beperkt tot 2. Voor meer informatie over de cursus kan je terecht bij Ellen Janssens via info@immaterieelerfgoed.be of 050 68 37 94.