Voortgangsrapportering Inventaris Vlaanderen

Voortgangsrapportering Inventaris Vlaanderen

Sinds 2008 kunnen erfgoedgemeenschappen de traditie die zij koesteren, voordragen voor opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een specifieke procedure gevolgd worden. Sinds maart 2013 zijn alle regels daaromtrent duidelijk vastgelegd in het Reglement Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ook de nieuwe richtlijnen voor de voortgangsrapportering zijn daarin vastgelegd. Belangrijk om te weten is namelijk dat een opname op de Inventaris niet vrijblijvend is. Omdat erkende dossiers de rol van voorbeeldpraktijken krijgen, wordt van de betrokken erfgoedgemeenschappen verwacht dat zij acties blijven ondernemen om hun element te vrijwaren voor de toekomst en daarover jaarlijks verslag uitbrengen. Tijdens een infosessie bij FARO op 14 september 2013 werd de aangepaste procedure toegelicht. De belangrijkste wijziging is dat de rapportering voortaan ook aan het platform www.immaterieelerfgoed.be gekoppeld is. De rapportering zelf omvat twee onderdelen: het up-to-date houden van de gegevens die reeds op de genoemde website werden ingevoerd enerzijds en het aanvullen met info over nieuwe borgingsmaatregelen anderzijds. Om dat laatste op een gestructureerde manier te doen wordt voortaan dezelfde opdeling als in de Unesco-Conventie 2003 gebruikt, zodat de acties op type (inventarisatie, onderzoek, communicatie en sensibilisering, overdracht of herlanceren) gebundeld worden. Voortgangsrapporten moeten ieder jaar tegen 15 november 2013 ingediend worden. Erfgoedgemeenschappen die bij een erkend feest, ritueel of sociale praktijk betrokken zijn en wat extra hulp bij hun rapportering kunnen gebruiken, kunnen bij LECA terecht voor meer info en begeleiding.

www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/1529244-Registratie+en+voortgangsrapportering.html