Call for papers Volkskunde voor themanummer over kleding

Call for papers Volkskunde voor themanummer over kleding

De redactie van Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven nodigt auteurs uit om een bijdrage te leveren aan het themanummer ´Kleding en kleedgedrag in Nederland en Vlaanderen´, te verschijnen in het najaar van 2014. In het themanummer ligt de nadruk op kleding als materiële cultuur in heden en verleden, met alle immateriële implicaties. Het gaat niet simpel om de kleding die iemand aan heeft, maar om kleding als cultureel vehikel. Met kleding laten we zien wie we zijn en vooral ook wie we niet zijn. Een keuze voor het ene kledingstuk kan een keuze zijn ´tegen´ het andere. Daarbij heeft de drager niet alleen te maken met eigen voorkeuren en antipathieën, maar ook met een omgeving die kleding sanctioneert. Het dragen van kleding die in een bepaalde omgeving ongepast is, kan een diep gevoel van schaamte opleveren. Kleding heeft evenwel meer dan alleen sociale of historische connotaties. Sommige kledingstukken zijn behalve figuurlijk ook letterlijk een vormend element. Denk bijvoorbeeld aan (corrigerend) ondergoed.

In de geschiedenis van de volkskunde ging de aandacht dikwijls uit naar bijna of reeds verdwenen kledingtradities uit boeren- en vissersplaatsen. Sinds enkele decennia richt de etnologische blik zich veeleer op het ‘zich kleden’ – maar ook op praktijken en technieken van het maken van kleding (vgl. Burman ed. 1999) –  als culturele handelingspraktijk (vgl. bv. Verhoeven e. a. 1998; Roodenburg 2007). Relevante bijdragen hierover komen ook uit andere vakgebieden zoals de archeologie, de (kunst)geschiedenis (vgl. bv. Pietsch en Jolly eds. 2012), de fotogeschiedenis, de religiewetenschappen en de antropologie, om er maar enkele te noemen. In het laatstgenoemde vakgebied schreven Daniel Miller en Mukuhika Banerjee (2003) een studie over de sari, het Indiase kledingstuk. Ook hun focus ligt daarbij niet meer op het object, maar op de sari ‘as a lived garment’. Terecht merken zij op: ‘Clothes are among our most personal possessions. They are the main medium between our sense of our bodies and our sense of the external World’ (p. 25).

Met het laatstgenoemde inzicht als uitgangspunt nodigt de redactie auteurs uit om een abstract in te leveren van maximaal 500 woorden, uiterlijk vóór 1 februari 2014. Na beoordeling van de abstracts neemt de redactie contact op over het te schrijven artikel. De artikelen worden uiterlijk 1 mei 2014 verwacht. De beoordeling van artikelen gebeurt op basis van blind review. De uitkomsten van deze procedure helpen de redactie bij de beslissing om een artikel al dan niet op te nemen. Voor het themanummer kunnen ook themagerelateerde bijdragen worden ingeleverd voor de andere rubrieken van dit tijdschrift (recensies, verslagen, essay). Voor deze rubrieken geldt de peer reviewprocedure niet.

www.volkskunde.be

redactie@volkskunde.be