Presentaties studiedag ‘Op handen gedragen’

Op 16 november 2013 organiseerden LECA, KADOC en CRKC samen de studiedag ‘Op handen gedragen’, die volledig in het teken stond van hoe op een duurzame manier met het erfgoed van processies kan omgegaan worden. Na een algemene inleiding over de processiecultuur in Vlaanderen door Nienke Roelants gaven LECA, CRKC en KADOC toelichting bij hoe je respectievelijk immaterieel, roerend en documentair processie-erfgoed kan vrijwaren voor de toekomst. In het namiddaggedeelte lag de focus op de praktijk en kregen de deelnemers via de erfgoedzorgplannen van de Mariaprocessie van Halle, de Associatie van de Processies van de Noorderkempen en Maria door Vlaanderen gedragen de nodige inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Voor wie er op de dag zelf niet bij kon zijn, zijn alle presentaties ook hier te raadplegen. 

Inleiding processiecultuur in Vlaanderen - Nienke Roelants

Processies en immaterieel cultureel erfgoed - Liesbet Depauw (LECA)

Processies en roerend cultureel erfgoed - Julie Aerts (CRKC)

Processie en documentair erfgoed - Joris Colla (KADOC)

Case study 1: Mariaprocessie Halle - Johan Vencken

Case study 2: Associatie Processies Noorderkempen - Johan Ooms en Frans Van Hasselt

Case study 3: Maria door Vlaanderen gedragen - Carl Deckers