Verslagboek processies met Mariabeeld online

De resultaten van het noden- en behoeftenonderzoek over processies met een Mariabeeld zijn bekend. Dit onderzoek vormt het eerste luik van het traject dat LECA en Maria door Vlaanderen opzetten om deze processies betere toekomstkansen te geven. De resultaten geven een inzicht in de noden en behoeften van de processieorganisatoren. Dit moet het mogelijk maken om in een volgende fase gericht op zoek te gaan naar oplossingen op maat van de betrokken organisatoren. Geïnteresseerden kunnen het verslagboek hier downloaden. Opmerkingen, vragen en suggesties betreffende dit verslagboek zijn welkom en kunnen gemaild worden naar info@lecavzw.be.

Download hier het noden- en behoeftenonderzoek