Dame van de Nieuwstad (Bree)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Geslacht: 
Vrouw

Organisatie

Beherende organisatie
Bree (gemeente)
Contactgegevens
3960 Bree

Geboorte

Bouwjaar
1978
Aanleiding
De Breese VVV besliste van de schoonmoeder Johanna of Jeanne van de Heer van Gerdingen de reuzin ' Dame van de Nieuwstad' te maken. ' Janna de Gerdingen' stond op een munt van Filips de Goede vermeld.
De reus is gedoopt
De plechtige inhuldiging en inschrijving van de Dame van de Niewstad gebeurde op 1 oktober 1978 met de Harmonie De Verenigde Vrienden en de reuzengetuigen 'Riddart', Kaartridder van Hepeneert (Maaseik) en 'Giel de Booi' van Houthalen. Eregast was 'den Hiër van Gèringe'. Na ontvangst op het stadhuis met inschrijving in het doopregister, wierpen meter en peter vanaf het balkon doopsuiker (klitskes) naar het wachtende publiek. Daarna werd in zaal Verbroedering een receptie aangeboden.
Jaak Gysen is de peter van de reus.
Mariette Neyens-Joyeux is de meter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Geschiedenis
Verhaal achter de reus
De reuzin verwijst naar de geschiedenis van Bree. Johanna is de schoonmoeder van 'Den Hiër van Geringe' en werd geboren in 1390. Ze huwde in 1420 met ridder Daniël Hoen van den Broek en kreeg drie dochters.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De begeleiders dragen een uniform
De dames van de gilde gaan gekleed in een rode rok, de heren in zwarte smoking.

Activiteiten

De reus gaat niet uit
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 4,10 m meter.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Marc Zeegers.
Het gebruikte materiaal is polyester op een geboetseerde vorm.
Lichaam
Het gebruikte materiaal is metalen en houten karkas.

Bewaarplaats

Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in vroegere tijden.
Dit is toen gebeurd: ze wacht, goed opgeborgen, op betere tijden.

Documentatie

Er is geen archief over de reus.