Nederlands onderzoeksrapport over Zwarte Piet

Nederlands onderzoeksrapport over Zwarte Piet

In Nederland heerst al jaren grote onrust over de figuur van Zwarte Piet. Sommige mensen ervaren de figuur als een belediging. Anderen zien hem als een onschuldige kindervriend. Het debat wordt er steeds bitser en emotioneler. Daarom besloten onze collega’s van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed verkennend onderzoek te doen. Ze namen 19 diepte-interviews af van critici en liefhebbers van Zwarte Piet. In een uitvoerig rapport zetten ze de verschillende meningen naast elkaar. Tot dé oplossing voor het probleem kwamen ze niet. Dat was ook niet de bedoeling. Tradities veranderen van onderuit, door de mensen die ze doen. Het rapport legt echter wel een aantal gevoeligheden en kansen voor de toekomst bloot. Het rapport kan je nalezen op hun website.