Naar een inventaris van de processies

Onlinebevraging 'Op handen gedragen'

 Naar een inventaris van de processies

Onder de noemer ‘Op handen gedragen’ werkt LECA sinds 2013 nauw samen met CRKC – Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en KADOC-KU Leuven rond de zorg voor het processie-erfgoed. De partners ondersteunen en adviseren processiecomités bij het beheer van hun erfgoed. CRKC focust daarbij op het roerend erfgoed, LECA op het immaterieel erfgoed en KADOC op het documentair erfgoed. Ook het in kaart brengen van de processies is een belangrijke doelstelling van ‘Op handen gedragen’. Het inventariseren van alle bestaande en verdwenen processies vormt een basisvoorwaarde voor een efficiënte en gerichte zorg voor processie-erfgoed.

Via een brede onlinebevraging willen we nu voor het eerst alle processies in Vlaanderen in kaart brengen en de bestaande gegevensreeksen aanvullen, actualiseren en verfijnen. Zo kunnen we een repertorium van processies realiseren, dat opgenomen zal worden in de onlinedatabank ODIS.

U kunt ons helpen om deze ambitie waar te maken. Graag vragen we enkele minuten van uw tijd om de onlinebevraging ‘Op handen gedragen’ in te vullen en ons basisinformatie te bezorgen over de processies in uw gemeente. U kunt hier klikken om de enquête te openen. We danken u alvast voor uw medewerking!