Brainstorm zeezegeningen

Brainstorm zeezegeningen

De zee geeft en neemt. Daarom wordt de Noordzee ieder jaar op negen verschillende plaatsen gezegend. Tijdens deze zegeningen worden gestorven zeelieden herdacht en wordt er bescherming gevraagd voor al wie zich op zee begeeft. Hoe levensvatbaar zijn deze zegeningen? Zijn er voldoende mensen die de zegeningen willen organiseren? En begrijpt het ruime publiek wel waar de traditie om gaat? Om op deze vragen een antwoord te vinden organiseert LECA op donderdag 27 november om 14u een brainstorm met traditiedragers In het Blankebergse stadhuis. Bent u bij een zeezegening betrokken? Inschrijven kan nog tot dinsdag 25 november via emmie@lecavzw.be