Call for papers: Volkskunde over feesten en rituelen

Call for papers: Volkskunde over feesten en rituelen

LECA en de redactie van het tijdschrift Volkskunde slaan de handen in elkaar voor een themanummer over feesten en rituelen. Met het oog daarop lanceren we een call for papers. Het themanummer is gepland voor het najaar van 2016. De nadruk zal liggen op de gelaagde betekenissen van feesten en rituelen. Feesten en rituelen zijn immers belangrijke sleutels om toegang te krijgen tot de diepere betekenisstructuren binnen een maatschappij: het zijn momenten van verhoogde intensiteit waarin gemeenschappen uitdrukken wat voor hen van belang is. Om een interdisciplinaire blik te kunnen werpen op een van de populairste thema’s uit de Europese etnologie willen we auteurs uit verschillende vakgebieden aanmoedigden hun invulling van de betekenis van feesten en rituelen te presenteren in een abstract van max. 500 woorden. Voorstellen kunnen tot 1 september 2015 gestuurd worden naar redactie@volkskunde.be. Zowel theoretische bijdragen als casestudies zijn welkom. Voor de geselecteerde bijdragen geldt een double blind peer review.

De volledige call for papers lees je hier.