Erfgoedzorg rond Sint-Macharius werkt!

Erfgoedzorg rond Sint-Macharius werkt!

Op 25 mei ging in Laarne de Sint-Machariusprocessie uit. Onder een staalblauwe hemel kon de processie voor het eerst in 3 jaar weer het volledige parcours afleggen. Bovendien waait er ook merkbaar een frisse wind door het organiserende comité: het team werd versterkt met nieuwe mensen, er werden uitwisselingen met andere processiecomités opgezet en via een gerichte scholenwerking lukte het ook om een grote groep kleuters enthousiast te maken om deel te nemen. Ook Erfgoedcel Land van Dendermonde bracht Macharius in de klas: via een gloednieuw educatief pakket werden de leerlingen van het vijfde leerjaar op een ludieke manier vertrouwd gemaakt met de geschiedenis, de rituelen en de betekenis van de processie. Deze maatregelen vloeien voort uit het denktraject dat 2 jaar geleden werd afgelegd, waar ook LECA nauw bij betrokken was. Er werd toen onder meer een denkdag georganiseerd over de toekomst van de processie.