Stientje Bogaert (Blankenberge)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

%AutoEntityLabel%
Volledige naam: 
Justine Bogaert
Geslacht: 
Vrouw

Organisatie

Beherende organisatie
reuzengroep Stientje Bogaert (reuzengilde)
Contactgegevens
Dhont Dominique (Bestuurslid en voorzitter)
Prins Karellaan 7 bus 3
8370 Blankenberge
0497552205

Geboorte

Bouwjaar
2015
Aanleiding

Het idee voor het maken van een reus vond zijn oorsprong bij de deelname van onze carnavalsvereniging de zandstuvers aan de Halloweenparade van Blankenberge. Tijdens deze stoet wordt al 2 jaar beroep gedaan op de reuzengilde Jan Turpin die er deelneemt met de Reuzin heks Jaqueline.

De reus is gedoopt
de doop zal gebeuren op 24 oktober 2015
tweede schepen Bjorn Prasse is de peter van de reus.
eerste schepen Daphne Dumerey is de meter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Dorpsfiguur
Verhaal achter de reus
Stientje (Justine) Bogaert, geboren op 12 maart 1832. .Ze woonde aanvankelijk in het toenmalige Pekstraatje nr 12, en na de dood van haar man in 1907 in de Pekstraat 57, huidig Parkstraat in Blankenberge. In oktober 1915 is ze naar Brugge verhuist waar ze ook vermoedelijk overleden is. De inwoners geloofden namelijk dat die vrouw een heks was, een vrouw waar iedereen bang voor was. ze woonde na het overlijden van haar man alleen en bezat kruidenboeken en verkocht kruiden en mengsels. Ze kon beelden van plaats doen veranderen en voorwerpen doen verdwijnen. ze was een afschuw voor vissers en kinderen.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt deel uit van reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
Muzikanten
De begeleiders dragen een uniform
zelfde kledij van de reus

Activiteiten

De reus gaat uit in Andere gemeentes/Binnen- en buitenland
De reus neemt deel aan: reuzenstoet, halloweenparades,....
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 3.80 meter.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door carnavalskoppensnijder Donald.
Het gebruikte materiaal is isomo.
Het haar is gesculpteerd.
Lichaam
Het gebruikte materiaal is metaal.
De armen zijn van andere.

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties
artikel reuzen in vlaanderen ; halloweenreus

Reacties

Add new comment