Bellemannen gezocht voor kampioenschap

Bellemannen gezocht voor kampioenschap

De Gilde van de Bellemannen organiseert op 5 juni 2016 een Belgisch Kampioenschap der Bellemannen. De gilde werd vorig jaar opgericht om het ambt van belleman op te waarderen. Bellemannen zijn volgens de gilde een deel van ons cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan. Het kampioenschap kadert in die missie. Wie mee wil doen kan zich nog tot 15 mei aanmelden via andredeleener@telenet.be. Vanuit verschillende hoeken bereikt ons de vraag of de bellemantraditie kan worden erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Momenteel onderzoekt LECA het draagvlak voor die vraag. Liefhebbers van de bellemancultuur die hier meer informatie over wensen, kunnen mailen naar info@lecavzw.be.