Overleg Cultureel Erfgoed ontgoocheld na sectormoment

Overleg Cultureel Erfgoed ontgoocheld na sectormoment

De Vlaamse overheid heeft een participatief traject met focusgroepen en sectormomenten opgezet dat moet leiden tot een visienota cultureel erfgoed. Op 4 februari werden de tussentijdse resultaten daarvan bekend gemaakt. De belangenbehartiger voor de sector is ontgoocheld. Ondanks de positieve accenten misten het Overleg Cultureel Erfgoed een aantal cruciale elementen die de ongerustheid in de sector kunnen verkleinen. De volledige tekst vind je hier