Waarom plakken we op 1 april vissen op iemands rug?

Waarom plakken we op 1 april vissen op iemands rug?

Op één april houden mensen elkaar wereldwijd voor de gek. Via allerlei manieren zetten ze elkaar op het verkeerde spoor. In landen als België, Nederland, Frankrijk en Italië plakken mensen stiekem een papieren vis op iemands rug. De grap is geslaagd wanneer het ‘slachtoffer’ nietsvermoedend met die vis blijft rondwandelen. Vissen en 1 april worden al heel lang met elkaar in verband gebracht. De oudste vermelding van een aprilvis dateert uit 1508. In dat jaar werd een gedicht gepubliceerd van de Franse dichter Eloy d’Amerval, waarin hij spreekt van een poisson d’avril. Of hij daar echt een aprilgrap mee bedoelt is niet duidelijk. Het zou ook ‘een dwaas persoon’ kunnen betekenen .

De eerste echte verwijzing naar grappen op 1 april komt uit een zestiende-eeuwse tekst. In 1561 beschrijft de Gentse rederijker Eduard De Dene hoe mensen elkaar bij de neus nemen op 1 april. De voornaamste grap bestaat er blijkbaar uit bedienden en knechten om onmogelijke boodschappen te sturen, zoals een kilo gebakken lucht. Dat ‘verzenden’ is nog steeds een heel gangbare grap. In sommige streken wordt 1 april daarom nog steeds verzenderkesdag genoemd. Maar waar komen die vissen dan vandaan? Er zijn verschillende verklaringen, de een al fantasierijker dan de andere. Volgens de 19de eeuwse volkskundige Jan ter Gouw namen we een Frans gebruik over. Hij beschreef hoe een niet nader genoemde Prins van Lotharingen gevangen zat in een kasteel in Nancy, door toedoen van Lodewijk XIII. We schrijven dus eerste helft 17de eeuw. De man slaagde erin om op 1 april te ontsnappen. Hij klom het kasteel uit en zwom de visrijke Maas over. De wachters die hem hadden moeten tegenhouden hadden niks in de gaten. Zij waren elkaar te druk aan het bedotten voor 1 april.

Bronnen die deze bewering staven zijn er niet, maar het blijft een mooi verhaal. Eind 19de eeuw begonnen aprilvissen aan een nieuw leven, op postkaarten deze keer. De prille ansichtkaartindustrie ontwikkelde in een recordtempo kaarten voor iedere aangelegenheid. Geen feestdag of er werd een speciale kaart voor gemaakt. De 1 aprilkaart werd een succes. Tot ver in de jaren 1930 stuurden mensen elkaar aprilkaarten met vriendschappelijke, maar soms ook ironische of ronduit stoute boodschappen. De meeste Belgen kochten indertijd Franse postkaarten, waarop bijna altijd getekende vissen stonden. De postkaarten zijn verdwenen, maar de vissen hielden stand. Het woord aprilvis wordt nog steeds gebruikt als synoniem voor een 1 aprilgrap.