Eerste stap naar een nieuw erfgoeddecreet

Eerste stap naar een nieuw erfgoeddecreet

Op 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering het eerste voorstel voor een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd. Door het huidige decreet aan te passen wil de Vlaamse overheid het cultuurbeleid verder stroomlijnen en op een efficiëntere manier structureren. De opvallendste wijziging in het nieuwe voorstel is dat voortaan van functies en rollen wordt uitgegaan. Aan de hand daarvan kunnen de taken van elke erfgoedorganisaties preciezer aangeven worden, zodat overlap vermeden wordt. De komende maanden moet de tekst nog naar de SARC en de Raad van State. Tegen begin 2017 ligt normaal gezien een eindversie op tafel.