Tweede grote ontmoetingsdag voor kerststalliefhebbers

Tweede grote ontmoetingsdag voor kerststalliefhebbers

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden een tweede grote ontmoetingsdag voor liefhebbers van de kerststal. De dag kadert in hun plan om de kerststal te laten erkennen als immaterieel erfgoed. Voor die erkenning hebben ze zoveel mogelijk steun nodig. Ze moeten immers kunnen aantonen dat heel veel mensen achter de erkenning staan. Daarom hopen ze zoveel mogelijk mensen te mogen ontvangen in Turnhout, een stad waar de kerststaltraditie nog echt leeft.

PROGRAMMA

10u00

Verzamelen aan het station van Turnhout

10u15

 

Keuze tussen vier activiteiten

(1) Torenhoog
Geleid bezoek aan twee iconische torens van Turnhout: de Sint-Pieterskerk en de toren van de Heilig Hartkerk.

(2) Volksverhaal
Stadswandeling waarin legenden en volksverhalen worden verteld.

(3) Begijnhofsite
Geleid bezoek aan het sfeervolle begijnhof met infirmerie, conventen en de 17de-eeuwse huisjes.

(3) Meduceum
Geleid bezoek aan het medisch educatief museum. Het museum vertelt de geschiedenis van de zorg en geneeskunde (collectie gasthuiszuster Alena) en het ontstaan van farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica.

12u00

Broodjeslunch in De Barzoen

14u00

 

Start gratis middaggedeelte

14u10-14u25 Uitleg 60 jaar Turnhoutse Kerststallenvrienden door Luc Steeman.                           Mevrouw Jacqueline Boone en dochter Dominique brengen een                               kort overzicht van de geschiedenis van “Kerstmis in de Stad”.

14u25-14u55 Toelichting kerststaltradities in de Kempen door Stijn Marinus

14u55

Korte pauze

15u10-15u40 Stand van zaken erkenningsprocedure door Liesbet Depauw (LECA)                         en Julie Aerts (CRKC)

15u40-16u00 Invullen steunbetuigingen, nemen van foto’s voor                                                        #ikschrijfgeschiedenis

16u00

Koffie en taart

LOCATIE

voormiddag

verschillende locaties, verzamelen aan het station

middag (lunch)

De Barzoen, café van CC de Warande,  Warandestraat 42 in Turnhout

namiddag

auditorium van school het Heilig Graf, Patersstraat 26 in Turnhout

PRAKTISCH

Inschrijven is verplicht en kan tot 15 oktober 2016. Dat kan via fvkerststallenvrienden@telenet.be.

Vermeld bij je inschrijving of je al dan niet wenst deel te nemen aan het ochtendprogramma (met lunch) en met hoeveel personen je komt. Geef ook je gewenste activiteit aan want de plaatsen zijn beperkt.

Het ochtendprogramma (met lunch) kost 10 euro per persoon en kan gestort worden  op het rekeningnummer van de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden BE76 7895 8149 3695 met vermelding ‘contactdag kerststal’. Het namiddagprogramma is gratis, maar ook daarvoor is inschrijven verplicht.

ORGANISATIE

Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden

m.m.v. Toerisme Turnhout, Erfgoedcel Noorderkempen, LECA | Expertisecentrum Alledaags Erfgoed en CRKC | Centrum voor Religieuze kunst en Cultuur