OCE reageert op nieuw Cultureel-Erfgoeddecreet

OCE reageert op nieuw Cultureel-Erfgoeddecreet

De belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedorganisaties OCE heeft gereageerd op het nieuwe decreet. OCE formuleerde een aantal standpunten en adviezen. De belangenbehartiger vreest onder andere dat het nieuwe decreet de versnippering verder in de hand zal werken, dat de kleine spelers uit de boot zullen vallen en dat er te weinig ruimte zal zijn om in te spelen op bestaande noden. De volledige tekst vind je op hun website. OCE bezorgde op 27 september 2016 deze standpunten aan het kabinet, de voorzitter van de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement, de SARC en de administratie. Zo hopen ze de dialoog van voor de zomer verder te kunnen zetten.