Nieuwe website Volkskunde W-Vl

Nieuwe website Volkskunde W-Vl

Volkskunde West-Vlaanderen, de vereniging die volkskunde in West-Vlaanderen bestudeert en levend houdt, heeft sinds kort een nieuwe website. Op www.volkskundewestvlaanderen.be is voortaan alle info over de werking en de activiteiten van de vereniging te vinden. Wie daarvan graag op de hoogte gehouden wordt, kan ook intekenen op de nieuwsbrief.