Ridder Simon Utenhove en Magriete De Bussere (Waarschoot)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

%AutoEntityLabel%

Organisatie

Beherende organisatie
VZW Dekenij Leest en Kerkstraat (feestcomité)
Contactgegevens
Pede Rony (Bestuurslid)
Lejourstraat 17
9950 Waarschoot
093781467

Geboorte

Bouwjaar
Simon in 1961; Margriete in 1963, gehuwd in 1964
Aanleiding
Openen van de jaarlijkse woensdagkermis in de Leest.
De reus is niet gedoopt

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Geschiedenis
Verhaal achter de reus
Biografie / geschiedenis Simon Utenhove, hoveling van Filips de Goede, stichtte in 1444 te Waarschoot een cisterciënzer priorij. Zeven monniken uit de priorij van Warmond (Nederland, prov. Zuid-Holland) namen als eersten hun intrek in het nieuwe klooster. De priorij werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, meestal met de toevoeging "(ten) Hove" naar de naam van de stichter. De eerste gebouwen waren klaar in 1448; de kerk werd in 1460 gewijd. Voor 1499 werd het klooster door Franse troepen platgebrand. De heropbouw werd in 1513 beëindigd met de wijding van de nieuwe kerk. In 1539 telde de priorij 7 geestelijken; in 1579 nog 3 monniken en 2 lekebroeders. In 1578 en 1580 verwoestten de calvinisten de priorij, verdreven uiteindelijk de monniken en verkochten daarna de goederen. Na de aftocht van de protestanten werd Waarschoot onder het beheer van de Abdij van Boudelo geplaatst. Slechts in 1595 werd een nieuwe prior aangesteld. In het begin van de 17de eeuw dacht men zelfs aan een inlijving van Waarschoot bij de Abdij van Boudelo. De prior kon slechts vanaf 1633 opnieuw te Waarschoot in de herstelde priorij zijn intrek nemen. De nieuwe kapel werd in 1634 ingewijd. In de daaropvolgende jaren werd de streek van Waarschoot regelmatig onveilig gemaakt door invallen van Hollandse troepen. Telkens moesten de monniken de wijk nemen naar hun refugiehuis te Gent. In 1650 vestigden ze zich definitief te Gent in de Stoppelstraat. Deze nieuwe vestiging werd in 1663 goedgekeurd na overeenkomsten met de vertegenwoordigers van de stichters en de parochianen van Waarschoot. In de volgende decennia werd het refugiehuis te Gent tot een echt klooster uitgebouwd. De bouw van de kloosterkerk werd in 1700 beëindigd. In 1672 telde de priorij nog 4 monniken. Vanaf 1668 werd in de priorij een school opgericht en gaf men er ook cursussen in filosofie. Tijdens de 18de eeuw schommelde het aantal monniken tussen 6 en 12. Meerdere priors waren in de 18de eeuw gedeputeerden van de clerus van het Bisdom Gent in de Staten van Vlaanderen. De priorij bezat voornamelijk goederen te Gent, Eeklo, Lembeke, Bassevelde, Kaprijke, Maldegem, Oosteeklo, Waarschoot, Watervliet en Zomergem. Bij de verovering van Hulst door troepen van de Verenigde Provinciën in 1645 ging het belangrijke domein van de priorij in het Ambacht Hulst verloren. Tot omstreeks het midden van de 16de eeuw stond de priorij van Waarschoot onder het toezicht van de priorij van Waarmond; vanaf dan tot 1628 onder het toezicht van de Abdij van Boudelo, daarna van de Abdij van Ten Duinen, alhoewel ook dan Boudelo nog veel invloed had. De priorij werd door het Franse bewind in 1796 opgeheven en de monniken uitgedreven. De gebouwen in de Stoppelstraat werden in 1797 bij de openbare verkoop door enige gewezen monniken ingekocht. Ze slaagden er echter niet in hun kloostergemeenschap te doen herleven. Het kloostercomplex kwam in handen van de Burgerlijke Godshuizen van Gent (1833), de familie de Crom (1835) en Hye-de Crom (1865) en verdween in 1948

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gedragen
Er is 1 drager nodig
De reus wordt begeleid door:
Muzikanten
schild welke gedragen wordt door schildknapen
De begeleiders dragen een uniform
Deze die bij de VZW Dekenij Leest en Kerkstraat horen

Activiteiten

De reus gaat uit in Eigen gemeente
De reus neemt deel aan: Stoet
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst.
De reus danst willekeurig ronddraaien
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Andere rituelen
Wordt opgesteld aan het portaal van de kerk, op de dag van Leestjeskermis, bewoners gaan dan traditioneel naar de mis ter ere van overledenen van de wijk.

Bewaarplaats

Staat van de reus
Erg slecht

Documentatie

Er is geen archief over de reus.
Publicaties
Boek: naar Leutegemkermis

Reacties

Add new comment