LECA is 25 jaar!

LECA is 25 jaar!

Op 3 april 2017 bestaat LECA 25 jaar. Sinds dag 1 hebben we voor en mèt vrijwilligers en collega-organisaties expertise opgebouwd, trajecten ontwikkeld en netwerken opgezet. Zo groeiden we uit tot het expertisecentrum alledaags erfgoed zoals jullie ons vandaag kennen. Bedankt om al die jaren een beroep op ons te doen. Dankzij jullie was het altijd een feest om rond alledaags erfgoed te werken. Onze 25ste verjaardag vormt meteen ook een groot scharnierpunt. Dat heeft alles te maken met het nieuwe Cultureel Erfgoeddecreet dat de Vlaamse overheid onlangs goedgekeurde. Met dit document als uitgangspunt bekijkt onze organisatie momenteel hoe ze haar werking in de toekomst op een logische én vernieuwende manier vorm kan geven. Dat willen we doen door sterke verbintenissen aan te gaan. De gesprekken daarover lopen nu volop. Tegen december 2017 worden de gezamenlijke plannen ook in een ambitieus beleidsplan gegoten. De komende maanden houden we je op de hoogte van dat proces.

copyright foto: Nyklyn