Strategische visienota cultureel erfgoed

Strategische visienota cultureel erfgoed

Op 31 maart 2017 heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn Strategische visienota cultureel erfgoed aan de Vlaamse Regering voorgesteld. In dit document legt de minister uit hoe hij musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen die een dienstverlenende rol opnemen wil ondersteunen tijdens de beleidsperiode 2019-2023. De krachtlijnen van zijn beleid zijn gericht op het versterken van collecties, het verbinden van roerend en immaterieel erfgoed, het aanmoedigen van samenwerking en het stimuleren van brede participatie en diversiteit.​ Door hier samen met de erfgoedsector op in te zetten wil de minister werk maken van een duurzame en kwaliteitsvolle zorg voor en omgang met het cultureel erfgoed.

Foto: www.kunstenenerfgoed.be