Jan (Tienen)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Jan (Tienen)
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
Tienen (gemeente)
Contactgegevens
Philippe Liesenborghs (Gildemeester)
3300 Tienen

Geboorte

Bouwjaar
1928
Aanleiding

Tienen heeft een lange geschiedenis van reuzen. Zo wordt in verschillende bronnen aangegeven dat in de 15de en 16de eeuw stoeten uitgingen waarin reuzen en zelfs een Ros Beiaard liepen (Van der Linden, R., Reuzen in Vlaanderen, 1985, p 250). Wat er met de oude Tiense reuzen precies is gebeurd, is onbekend. Het verhaal wil dat ze vernietigd zijn in een brand bij de Duitse verovering van de stad op 18 augustus 1914. Zekerheid is hier echter niet over.
De herinnering aan de Tiense reuzen leefde verder en in maart 1926 werd de oudheidkundige kring ‘Thiunas’ opgericht.

De reus is gedoopt
Ronde Tafel Tienen is de peter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Andere
Verhaal achter de reus
De reus is gemaakt naar het evenbeeld van stadsarchivaris Jan Wauters.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt deel uit van reuzenfamilie
De reus is getrouwd met Mie
De reus heeft 1 kind: Tiske

Voortbewegen

De reus wordt gedragen
Er is 1 drager nodig
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
muzikanten
De begeleiders dragen een uniform
Sweater in het Tiens blauw

Activiteiten

Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst.
De reus wordt begeleid door muzikanten
De muzikanten maken deel uit van lokaal.
De muziek is altijd dezelfde.
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 4,8 meter.
De reus weegt 70 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door M.Spaelant.
Het gebruikte materiaal is Klei.
Het haar is gesculpteerd.
Lichaam
De romp is gemaakt door Lieve Lieckens.
Het gebruikte materiaal is wilg.
De armen zijn van Jutte met gewatteerde stof.
Accessoires
De reus draagt Pin Ronde Tafel Tienen (peters van reus Jan)

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in 2012.
Dit is toen gebeurd: Nieuw gevlochten lichaam

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties