Leyn Wecks (Heusden-Zolder)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

%AutoEntityLabel%
Geslacht: 
Vrouw

Organisatie

Beherende organisatie
Reuzengilde van Leyn Wecks (reuzengilde)
Contactgegevens
Godelieve Swinnen (lid administratie KH De vereinigde Vrienden Heusden Zolder VZW)
Vroenweg 29
3550 Heusden-Zolder
011/434021 administratie - 011/42 92 52 bouwer -verteller

Geboorte

Bouwjaar
1987
Aanleiding
De nakende sluiting en de totale afbraak van de kolenmijn van Zolder nb. de enigste werkgever die aan de oorsprong lag van de hele mijnstreek en het bewustzijn dat alles dreigde vergeten worden gaf aanleiding tot het bouwen van een reus.
Het waanzinnige verhaal van de putheks is gekoppeld aan het geschiedkundige rechtszaak van Leyn Wecks en dit is gemengd met Alvermannen (kabouters) afgehakte vingers, repen chocolade, koolde de kat en de zeneles dat je nooit mag pesten en heksen duivels en geesten niet bestaan.
De reus is gedoopt
Tijdens een winkelbraderie boven op de brug van de Koolmijnlaan in samenzijn van tientallen reuzen enkele jaren na haar eerste verscheinig. Omdat er geen archief is is het jaartal tot op heden niet bekend maar het zou 1989 kunnen zijn. De traditie rond reuzen was ons totaal onbekend wel was er een reuzen peter en meter.
Emiel Janssen is de peter van de reus.
Maria Vaes. is de meter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Ambacht
Verhaal achter de reus
De kolenmijn van Zolder kende van bij haar ontstaan een aantal zeer grote tegenslagen. De plaatselijke arbeiders wisten het zeker dit alles was behekst en zij wisten door wie, Leyn Wecks, waar hun grootmoeder steeds voor waarschuwden. Na drie faillissementen en 30 jaar tegenslag kon men eindelijk wist gaan maken. Maar het verhaal van de plaatselijke heks is mee de diepte in gegaan, als enige jonge vrouw dreigde ze de jonge mijnwerkers hun vingers af te rukken die op hun beurt het onheil wisten af te wenden met repen chocolade 'Victoria Big Nuts'. Vele onopgehelderde euvels werden in de ondergrond toegewezen aan de putheks tot op het niveau van werkverslagen. Oorzaak: 'De putheks'.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
Muzikanten
muzikanten
De begeleiders dragen een uniform
De muzikanten van 'De Verenigde Vrienden' dragen een mijnwerkersplunje helm en lamp. De vrouwen kleden hun in retro jurken uit de jaren 1960.

Activiteiten

De reus gaat uit in Eigen gemeente/Andere gemeentes/Binnen- en buitenland
De reus neemt deel aan: Zij staat permanent ten toon in de inkomhal van de 'Luchtfabriek' een museum-cultureel centrum dat gevestigd is in een zeer groot mijngebouw.
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt begeleid door muzikanten
De muzikanten maken deel uit van vast.
De muziek is niet altijd dezelfde.
De muzikanten spelen oude deuntjes geschikt voor koperblazers..
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 5.50 meter.
De reus weegt 95 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Veltjen Marcel.
Het gebruikte materiaal is papier-maché.
Het haar is van Haar van breigaren. ..
Lichaam
De romp is gemaakt door Veltjen Marcel.
Het gebruikte materiaal is Romp PVC afvoerbuizen een repen uit gasbuizen. Minimaal uit metaal..
De armen zijn van Armen uit geperforeerde pvc afvoerbuizen ivm reductie v/h gewicht..
Standaardkledij
De reus draagt Zij heeft een mijnwerkershelm met werkende lamp (+24 landenvlaggen=migratieverhaal), een blauwe kiel, een donkergroene rok,
De kledij is gemaakt door Leyn Steenberghs.
Dit is de betekenis van de kledij: Mijnwerker uit het Belgisch Kempisch steenkoolbekken..
Accessoires
De reus draagt Een lamp van Davy =mijnwerkers gasmetingslamp, een hep=bijl, een groot houweel, (in opbouw) een materiaaltas met daar in Tyl Geyselinck (manager en sluiter v/d mijn) met heel veel briefjes geld., een stuk chokolade , een bidon= drinkbus.Op haar schouder Kooltje de kat= mascotte v/h museum. Om haar hals een snoer van afgerukte vingers. Het medaillon van de reuzengilde.
Dit is de betekenis van de kledij: Verwijzingen naar het beroep van het gevaarlijke beroep van mijnwerker. (Helm 2 lampen, houweel, hep, materiaaltas.). Verwijzingen naar het verhaal van de integratie. (24 landenvlaggen op de helm) Verwijzing naar de legende 'de vingers van Leyn Wecks'. (halssnoer van bloedende vingers) Verwijzing naar de dieren in de ondergrond 'Koolke de kat' (ook is deze figuur terug te vinden in de vragenronde doorheen het museum (in opbouw). .

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in 2015 (verhaal+opzoekingen) 2016 (xx pogingen) 2017(verderzetting).
Dit is toen gebeurd: Vanaf 2016 is de restauratie aangevat om reden van, het hoofd beeldde iets uit wat niet in overeenstemming stond met het verhaal. Leyn Wekcs was een jonge vrouw beticht van hekserij maar niet veroordeeld. Nu is het duidelijk zichtbaar dat de reuzin een jonge vrouw is met lange zwarte haren (vlecht). Er zijn nieuwe handen gemaakt conform het hoofd (wijzende vinger). De attributen zijn exacte kopieën (X3). Het skelet is verbeterd en vernieuwd met licht en sterk materiaal zodat er ook gedragen kan worden (in opbouw). De restauratie wordt verdergezet met detail werken.

Documentatie

Er is geen archief over de reus.
Filmpjes
2/5/2016 FANS OF FLANDERS - ONCE UPON A TIME: Dimitri Goosens verteld het verhaal van Leyn Wecks maar toont de reus niet. Suske en Wiske / 226 De mysterieuze mijn : beeld de ondergrond en zijn omstandigheden goed uit. De figuur van Leyn Wecks en haar verhaal zijn echter totaal foutief verwoord onder het mom van dichterlijke vrijheid.