Rederijkerscultuur

Rederijkerscultuur

Vandaag zijn er in Vlaanderen en Nederland 67 actieve Rederijkerskamers. Wat hen onderling bindt, is taal in de brede zin van het woord. Een groot deel van de bestaande kamers is verenigd via het Verbond van de Kamers van Rhetorica, dat ook een trekkersrol opnam bij het opstellen van het erfgoedzorgplan. Via gerichte maatregelen wil het Verbond van de Kamers van Rhetorica de rederijkerscultuur niet alleen zo veel mogelijk onder de aandacht brengen; zij hoopt op die manier ook jongeren warm te maken en de banden aan te halen met Noord-Frankrijk, waar de wortels van de traditie liggen.

Voor de begeleiding van de erfgoedgemeenschap rond de rederijkerscultuur werkte LECA samen met Het Firmament. Op vraag van het Verbond van de Kamers van Rhetorica vzw werd in oktober 2015 een erfgoedzorgtraject opgestart. In de eerste fase werd gefocust op het in kaart brengen van de rituelen die rederijkerskamers in stand houden. Met het oog daarop organiseerde LECA een bevraging onder de leden van het Verbond van de Kamers van Rhetorica en bundelde het de resultaten daarvan. LECA ondersteunde het Verbond van de Kamers van Rhetorica vervolgens bij op het opsporen van reeds genomen acties en het ontwikkelen van toekomstplannen. Gedurende het hele proces werd ook voortdurend teruggekoppeld naar zowel leden als niet-leden, zodat een stevig draagvlak voor het erfgoedzorgplan verzekerd kon worden.