Godelieveprocessie Gistel

Godelieveprocessie Gistel

De Godelieveprocessie trekt ieder jaar op de eerste zondag na 5 juli door de straten van Gistel. Meer dan duizend vrijwilligers uit Gistel en omgeving beelden dan het leven, de marteldood, de heiligverklaring en de verheerlijking van Godelieve uit. Het Kerncomité Godelieveprocessie neemt het voortouw in de organisatie van de processie en kan daarbij rekenen op de medewerking van tal van Gistelse verenigingen. Dat maakt van de processie een gemeenschappelijk project, dat de Gistelnaren met elkaar verbindt over de generaties en eeuwen heen. Via een erfgoedzorgplan  wil het Kerncomité Godelieveprocessie net dat aspect in de toekomst verder versterken.

Het dossier rond de Godelieveprocessie werd begeleid door LECA, in samenwerking met het CRKC. Op vraag van het Kerncomité Godelieveprocessie werd in november 2016 een erfgoedzorgtraject opgestart. Aansluitend werd een werkgroep opgericht met mensen die op uiteenlopende manieren bij de Godelieveprocessie betrokken zijn. Samen met hen ging LECA na welke borgingsacties al genomen werden en wat in de toekomst bijkomend gepland moet worden. Als trekker van de werkgroep nam het Kerncomité Godelieveprocessie de schriftelijke voorbereiding van de aanvraag op zich.