Woonwagencultuur

Woonwagencultuur

De woonwagencultuur is het geheel van tradities, gebruiken en opvattingen van mensen die sinds generaties permanent in een woonwagen (willen) wonen. In Vlaanderen zijn er drie gemeenschappen woonwagenbewoners: de Voyageurs, de Manoesjen en de Roms. Zij vormen de kern van de werkgroep ‘Behoud de woonwagencultuur’, die mensen met expertise rond woonwagencultuur en erfgoedzorg bij elkaar brengt. O.m. via erfgoedzorg wil de werkgroep de toekomst van het wonen op wielen helpen verzekeren. De opname in de Inventaris is een belangrijke stap in dat proces.

De oprichting van de werkgroep ‘Behoud de woonwagencultuur in België' volgde op een trefdag tussen de woonwagenbewoners, de erfgoedsector en de integratiesector in oktober 2015. De werkgroep bracht voor het eerst vertegenwoordigers van de 3 betrokken woonwagengemeenschappen in Vlaanderen samen. Verder waren ook zelforganisatie Ons Leven vzw, de Nederlandse Reizigers, de Verdediging der Belgische Foorreizigers, Pivokio en een wisselende vertegenwoordiging van professionele terreinwerkers betrokken. LECA en het Minderhedenforum namen de begeleiding op zich. Om het aanvraagdossier voor te bereiden werd gekozen voor een participatieve aanpak, waarbij de woonwagenbewoners zelf voortdurend centraal stonden. Via tussentijdse werkgroepvergaderingen en talrijke informele contacten werd telkens mondeling teruggekoppeld, zodat continue afgestemd werd. Zo werd een erfgoedzorgtraject ontwikkeld dat het behoud van de woonwagencultuur promoot en stimuleert bij alle betrokkenen.