Erfgoedzorgtraject schutterserfgoed

Erfgoedzorgtraject schutterserfgoed

Sinds juni 2017 zetten de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en de verschillende schutterskoepels en -bonden hun schouders onder een gezamenlijk erfgoedzorgtraject. Onder begeleiding van LECA stippelt een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende geledingen een traject op maat uit. Een eerste belangrijke stap is intussen gezet: in de loop van augustus werden via een grootschalige enquête de noden en behoeften van de historische schuttersgilden in kaart gebracht. De komende maanden wordt werk gemaakt van oplossingen die daaraan tegemoet komen. Daarbij gaat aandacht naar de zorg voor het immaterieel, roerend en documentair schutterserfgoed.