Curieuzereuzen. Een educatief pakket over reuzencultuur

Reuzen spreken tot de verbeelding van ieder kind. Dat maakt van de reuzencultuur een ideaal onderwerp om in de klas mee aan de slag te gaan. Met het gratis educatief pakket Curieuzereuzen wil LECA kinderen uit het eerste en tweede leerjaar nieuwsgierig maken naar reuzen en alle bijzondere, grappige of juist herkenbare gewoonten en gebruiken die daarbij horen. Als leerkracht beschik je met Curieuzereuzen over alles wat je nodig hebt om de reuzencultuur samen met de leerlingen helemaal uit te spitten. Curieuzereuzen bestaat uit een leerkrachtenbundel en een bijlagenbundel. De leerkrachtenbundel bevat achtergrondgrondinformatie, 6 gedetailleerde lesvoorbereidingen en richtlijnen voor de uitwerking van een slotmoment. In de bijlagenbundel vind je per les de nodige leermiddelen.

Een onderwerp met veel insteken
Curieuzereuzen dompelt leerlingen stapsgewijs onder in de reuzencultuur. Elke les zoomt in op een ander aspect van de traditie. De basisles ‘Neuzen tussen reuzen’ is opgevat als een introductieles. Leerlingen raken niet alleen vertrouwd met wat een reus is, maar stellen ook vast hoe divers en dynamisch de reuzencultuur is. De les ‘Wat een reuzenleven!’ focust op het levensverhaal achter reuzen en laat leerlingen speuren naar overeenkomsten en verschillen met rituelen uit hun eigen leven. In de derde les, ‘De reuzenfabriek’ staat het maken van reuzen centraal. Hier wordt ook een techniek aangereikt die de leerlingen zelf kunnen uitproberen. Voor de les ‘Reuzen op stap’ wordt uitgegaan van een spelvorm om de band tussen reuzen en feesten duidelijk te maken. De vijfde les is de bewegingsles ‘Naar de reuzengym’, vol sport- en spelsituaties op maat van de leerlingen. In de laatste les verkennen leerlingen reuzenliederen en geven ze die een eigentijdse invulling. Het sluitstuk van de lessenreeks is een terugkoppelmoment, waarin verbanden worden gelegd tussen alle info die in de loop van het traject werd verzameld.

Spelend leren
Curieuzereuzen is bedoeld om leerlingen via gelaagde toeleiding en opdrachten op een prikkelende en motiverende manier kennis bij te brengen over de reuzencultuur. Het educatief pakket is geënt op de principes van het ervaringsgericht leren. Om naar langduriger en diepgaander leren toe te werken kregen actieve betrokkenheid en zelfstandig werken dus de voorkeur boven eenzijdige kennisoverdracht. Aan het eind van het traject hebben de leerlingen inzicht in de betekenis en het belang van de reuzencultuur verworven.Op maat
Curieuzereuzen is uit verschillende onderdelen opgebouwd. De volledige lessenreeks vormt uiteraard een logisch geheel, maar tegelijk werd er ook voor gezorgd dat elke les op zichzelf staat. Dat maakt het mogelijk om het educatief pakket flexibel te gebruiken: iedere leerkracht kan zelf een selectie maken uit de beschikbare lesvoorbereidingen en zo de onderdelen selecteren die het meest aansluiten bij de interesses en leerbehoeften van de leerlingen.  
In het educatief pakket zijn ook de nodige handvaten ingebouwd om een samenwerking tussen de school en een lokale reuzenvereniging op te zetten. Door de plaatselijke reuzen een plek te geven in het educatief pakket sluit de lessenreeks nog meer aan op de leefwereld van de leerlingen. Voor scholen in gemeenten zonder reuzen werd een fictieve reus geïntegreerd, waardoor het pakket net zo goed bruikbaar is. Voor de uitwerking van het sluitstuk wordt zowel een beknopt als een uitgebreid scenario voorzien. Ook dat laat toe om als leerkracht helemaal zelf te bepalen hoe je dit onderdeel exact invult.

Downloads
leerkrachtenbundel
bijlagenbundel

Eindtermen
Curieuzereuzen kan perfect ingezet worden om volgende leergebiedgebonden en leergebiedoverschrijdende eindtermen te behalen:
> Lichamelijke opvoeding - Motorische competenties: 1.1, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22  
> Muzische vorming - Beeld: 1.2, 1.3, 1.4*, 1.6  
> Muzische vorming - Muziek: 2.2, 2.3*, 2.4*  
> Muzische vorming - Beweging: 4.1*, 4.3, 4.5  
> Muzische vorming - Attitudes: 6.1*, 6.3*, 6.4*  
> Nederlands - Spreken: 2.1, 2.3, 2.5  
> Nederlands - Lezen: 3.1, 3.5  
> Mens en maatschappij - Mens: 1.1, 1.2, 1.3*, 1.4, 1.7*  
> Mens en maatschappij – Tijd: 3.5, 3.6, 3.9*  
> Mens en maatschappij - Brongebruik: 5.1  
> Wetenschap en techniek - Techniek: 2.10, 2.13  
> Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.9  
> Sociale vaardigheden - domein gespreksconventies: 2  
> Sociale vaardigheden - domein samenwerking: 3  
> Leren leren: 2, 3, 4, 6

Geef ons een seintje!
Wil u meer informatie over de reuzencultuur in het algemeen of over het educatief pakket Curieuzereuzen in het bijzonder? Hebt u het pakket in de klas gebruikt en wil u uw ervaringen delen? We horen het graag via info@lecavzw.be.

Partners
Curieuzereuzen is een initiatief van LECA, dat tot stand kwam dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.