3,5 miljoen euro voor erfgoedprojecten

3,5 miljoen euro voor erfgoedprojecten

In 2018 maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een projectbudget van 3,5 miljoen euro vrij voor cultureel erfgoed. Deze middelen worden ingezet om verschillende types projecten te ondersteunen. De specifieke voorwaarden voor subsidieaanvragen in elke categorie en de bijhorende indiendata zijn te vinden op de website van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Er is alvast 1,7 miljoen voorzien voor ontwikkelingsgerichte projecten, niet-periodieke publicaties, internationale projecten en internationale cofinancieringsprojecten; 1 miljoen voor pilootprojecten rond het waarderen van cultureel erfgoed; 500 000 euro voor een nieuw subsidiereglement rond levende menselijke schatten en ambachten; 200 000 euro voor projecten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en 100 000 euro voor tussenkomsten in internationale reis- en verblijfskosten .