Valuas en Guntrud (Venlo)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Valuas en Guntrud (Venlo)
Volledige naam: 
Valuas en Guntrud

Organisatie

Beherende organisatie
Akkermansgilde
Contactgegevens
Bart Kok (secretaris)
Albert Cuypstraat 228
5914 Venlo
077-8514958

Geboorte

Bouwjaar
N.v.t.
Aanleiding
N.v.t.
De reus is niet gedoopt

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Geschiedenis
Verhaal achter de reus
n 1754 gaf de Venlose drukker Henricus Korsten twee boekjes in het Nederlands en in het Latijn uit die de reuzen een nieuwe bestaansgrond verschaften. Hun inhoud is nagenoeg identiek. De auteur was anoniem en noemde zich een Keulse priester "meester in de wijsbegeerte". Hierin werd de legende van Valuas en de vrouw en de stichting van Venlo uit de doeken gedaan. Zij zouden geleefd hebben in het begin van onze jaartelling. Valuas was "hoofdman der Bructeren", een Germaanse stam woonachtig op de rechteroever van de Rijn. Na een verloren oorlog trokken Valuas, zijn vrouw en de stam naar het westen.Zij vestigden zich aan de Maas op een vruchtbare plek, die zij Venlo noemden. De Venlonaren hadden -uit achting voor de stichter van hun stad - Valuas en zijn vrouw vereeuwigd in de vorm van twee reuzenpoppen. Men moest ze derhalve niet als afgodsbeelden zien. Met godsdienst hadden de reuzen niets te maken en ze werden met burgerlijke eer door de bevolking bejegend. Daar kon niemand, ook de bisschop van Roermond niet, iets op tegen hebben. Omtrent de afkomst van de naam Valuas valt niets met zekerheid te zeggen. Mogelijk was het een verbastering van "Goliath". Vanaf 1650 wordt de reus een enkele keer aangeduid met "Vulluijes" en voor het eerst in 1708 met Valuas. De naam Goliath bleef echter eveneens gehandhaafd.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gedragen
Er zijn 2 dragers nodig
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
Muzikanten
Akkermansgilde
De begeleiders dragen een uniform
Historisch gildeuniform

Activiteiten

De reus gaat uit in Binnen- en buitenland
De reus neemt deel aan: Tijdens het jaarlijkse Koningsvogelschieten van het Akkermansgilde op de 1e zaterdag in juni. Tijdens reuzenoptochten die wij bezoeken. Tijdens activiteiten in de gemeente Venlo waarvoor ze gevraagd worden.
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst.
De reus danst Het Fluaswalsje Na afloop van deze wals kussen Valuas en Guntrud elkaar.
De reus wordt begeleid door muzikanten
De muzikanten maken deel uit van vast.
De muziek is altijd dezelfde.
De muzikanten spelen Egerländer en Böhmische muziek.
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 3,50 meter.
De reus weegt 20 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Kunstenaar.
Het gebruikte materiaal is N.n.b..
Het haar is van Geverfd.
Lichaam
De romp is gemaakt door N.n.b..
Het gebruikte materiaal is Metaal.
De armen zijn van gevlochten wilg.

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties

Bij het 400-jarig bestaan van het Akkermansgilde is een boek uitgegeven. Hierin is ook een stuk opgenomen over Valuas en Guntrud. In artikelen in regionale dag- en weekbladen.