Toontje (Aartrijke)

Volledige naam: 
Sint Antonius
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
VZW 'Aartrijke Leeft' (feestcomité)
Contactgegevens
Neyens Tom (secretaris)
Engelstraat 6
8211 Aartrijke

Geboorte

Bouwjaar
2012
Aanleiding

Reeds eeuwen geleden waren er Antoniusvereringen in, en Antoniusbedevaarten naar Aartrijke. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw raakte alles in verval, tot er uiteindelijk geen activiteiten meer waren op 'Toontjes Kermesse'. Kermiscomité VZW Aartrijke Leeft, dat in 1999 reeds de organisatie van de Septemberkermis opstartte en jaar na jaar deed groeien, besliste in 2010 om ook de kleine kermis onder handen te nemen. Een Antoniusschrijn werd gebouwd en in een korte optocht door het dorp gedragen, gevolgd door een dierenzegening en een nieuwjaarsdrink.

De reus is niet gedoopt

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Bijbel

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
De begeleiders dragen een uniform
Bruine pij

Activiteiten

De reus gaat uit in Binnen- en buitenland
De reus neemt deel aan: De reus kan door eender wie of eender welke organisatie gevraagd worden tot deelname aan een stoet of ommegang. De reus is nog maar één keer buiten geweest, op kermisvrijdag 21 september 2012, ter kennismaking met de parochianen. De doop met receptie zullen plaatsvinden op zondag 20 januari 2013. Er zijn dus voorlopig nog geen uitstappen geweest buiten de eigen gemeente.
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt begeleid door muzikanten
De muziek is altijd dezelfde.
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 4.90 meter.
De reus weegt 125 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Tom Neyens.
Het gebruikte materiaal is polyester.
Het haar is gesculpteerd.
Lichaam
De romp is gemaakt door Willy Neyens en Tom Neyens.
Het gebruikte materiaal is metaal.
Accessoires
De reus draagt Sint Antonius de Grote (ook Sint Antonius van Egypte) is vergezeld van zijn varken, een staf met bel en een bijbel met de Griekse letter T op, het universele symbool voor St. Antonius.

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend

Documentatie

Er is een archief over de reus.