Contios (Kontich)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

%AutoEntityLabel%
Volledige naam: 
Contios - reus van Kontich
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
REUZEN-plan
Contactgegevens
Bruno Stappaerts
Duffelshoek 47
2550 Kontich

Geboorte

Bouwjaar
2012-2013
Aanleiding

Kontich bouwt een reus! En niet zomaar één. Het wordt een beweegbare gigant van 6 meter hoog geïnspireerd op het Keltische verleden van Kontich. Daarvoor hebben verschillende Kontichse scholen, verenigingen en creatievelingen de handen in elkaar geslagen. Om hem dan in mei/juni door de straten te doen wandelen.
Werkgroep REUZENplan organiseert alle soorten activiteiten met deze reus
De reus is gemaakt door de samenwerking van 2 Kontichse scholen in opdracht van REUZENplan.

De reus is gedoopt
Reus Contios in maart 2016 ingeschreven in het volksregister van Kontich. Ondertekend door zijn peter, schrijver Jeroen Olyslaegers en burgemeester Bart Seldeslachts in het bijzijn van honderden toeschouwers.
Jeroen Olyslaegers is de peter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Germaanse mythologie
Verhaal achter de reus
De reus verwijst naar het Keltische verleden van Kontich. Hij is een Keltische honderdman (periode ~ 100v.C.) Het verhaal achter de reus is dat hij de stamvader van Kontich is. De naam van gemeente Kontich is afkomstig van zijn naam (zie boek van historicus Alfred Michiels) Rome schonk hem dit gebied van zijn voorouders toen hij afzwaaide uit het Romeinse leger. Hij beschermt en waakt over deze omgeving.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
De begeleiders dragen een uniform
De reus wordt begeleid door: Naargelang de ondergrond zijn er minimum 9 personen nodig om de reus voort te bewegen. De poppenspelers dragen een Alvenkostuum gemaakt en ontworpen door de modeafdeling van het Sint Jozefinstituut in Kontich. Hij kan stappen en met zijn armen bewegen zoals een stokpop. Voor elke arm en elk been is 1 persoon nodig. Hij kan zitten, vooroverbuigen, knielen, een hand geven en met zijn hoofd draaien. Alle bewegingen zijn handmatig aangestuurd en ingeoefend. Achter hem rijdt een kar (De bijhorende kar is 2 m breed en 3.5 m lang) met hefboom en het gewicht in ballast. Deze wordt voortbewogen door 3 duwers. 2 personen staan op de kar voor de bewegingen met het hoofd en de rug. Hij heeft een draaicirkel van Ø 8m nodig om 180° te draaien. Korte zijstappen naar links of rechts zijn wel mogelijk zonder de bijhorende kar te verplaatsen.

Activiteiten

De reus gaat uit in Eigen gemeente
De reus neemt deel aan: Reus Contios is geen stoetenreus maar een verhalenreus. Voor een traditionele stoet zijn zijn bewegingen te traag en maakt hij alzo gigantische openingen in de stoet. Hij is een acteur met een eigen stem. In zijn verhalen speelt hij steeds de hoofdrol. Inwendig kan de reus verlicht worden tijdens avondvoorstellingen. Een foto van de reus staat op het etiket van het dorpsbier: Contje Er is een stipverhaal over Contius in 3 delen. Contius is Romeins, Contios is zijn Keltische naam. De activiteiten waar Contios aan deelneemt zijn niet traditioneel op een vaste datum. Zij zijn gebonden aan hedendaagse gebeurtenissen. Een activiteit kan geschikt zijn voor alle leeftijden of een gerichte leeftijd. De reus trekt rond van wijk tot wijk en zoek plaatselijk medewerkers (kunstenaars, scholen, verenigingen) om een openluchtspektakel samen te stellen. Zo ontstaan er namiddag- of avondvoorstellingen opgevoerd in een bepaalde wijk. De reus heeft een inwendige verlichting. Recente gebeurtenissen worden opgevolgd, waar activiteiten uit voortvloeien, zoals: opening nieuw gemeentehuis, viering 50 jaar bestaan van een wijk, lancering nieuw dorpsbiertje, enz. … Hij kan opgehangen worden aan gevels of bomen in allerlei houdingen. Hij wordt begeleid door ofwel muzikanten, ofwel opgenomen muziek, ofwel zijn eigen vertelstem. Er is een eigen reuzenlied, met Jan Van de Roost als componist. Voorstellingen en vertellingen gaan samen met allerlei kunsten (dans, muziek, acteren, tekenwerk, …) Hij houdt van de natuur en weet er veel over met zijn Keltische achtergrond. Hij beschermd zijn omgeving en stimuleert positieve gebeurtenissen. Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus.
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt.
De reus danst niet.
De reus wordt begeleid door muzikanten
De muzikanten maken deel uit van wisselend.
De muziek is niet altijd dezelfde.
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 6 meter.
De reus weegt 100 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Toon Van Ishoven.
Het gebruikte materiaal is hout.
Lichaam
De romp is gemaakt door Academie Kontich.
Het gebruikte materiaal is wilg.

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend

Documentatie

Er is geen archief over de reus.
Publicaties
Tijdens de opbouw van de Reus, in de verschillende Kontichse scholen, hebben 4 kranten een artikel met foto uitgebracht. Een archief van ontstaan en activiteiten is in opmaak in eigen beheer Publicaties , krantenknipsels en foto’s zijn terug te vinden op Pinterest onder: Contios, reus van Kontich