Maria-Tenhemelopneming

Maria-Tenhemelopneming

Maria-Tenhemelopneming wordt ook Maria-Hemelvaart, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, de ontslaping/ontslapenis van Maria of halfoogst genoemd. Het vieren van Maria-Tenhemelopneming is een kerkelijke traditie en het betreft bovendien één van de oudste en belangrijkste Mariafeesten.

Jaarlijks wordt op 15 augustus gevierd dat Maria met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. Deze gebeurtenis staat niet letterlijk beschreven in de Bijbel, maar het is wel één van de dogma’s. Maria-Hemelvaart symboliseert de sterke band tussen Jezus en zijn moeder. In sommige streken wordt gedurende die dag niet enkel Maria geëerd, maar ook alle andere moeders. Moederdag op 15 augustus wordt verder op dezelfde manier gevierd als moederdag op de tweede zondag van mei.

Net als op Hemelvaartsdag worden er ook tijdens Maria-Tenhemelopneming verschillende bedevaarten en processies georganiseerd. Deze hebben, in tegenstelling tot deze op Hemelvaartsdag, doorgaans wél veel te maken met de viering zelf. 

LITERATUUR

Pieters, R. en T. Broers, 'Halfoogst is Mariadag', in: Limburgs Volkskundig Genootschap, Lapjesproef voor drie zussen, Concentra Media nv, Hasselt, 2004, p. 180-182.